Skip to content Skip to footer

Alyvos tyrimo pagrindai

Techninė informacija

alyvos-tyrimo-pagrindai.jpgTepimo alyva yra mechanizmų kraujas. Svarbiausių gamybinių įrengimų būklės stebėjimo būdas turi būti toks pat kaip ir mūsų sveikatos įvertinimas gydytojams atlikus kraujo tyrimus. Alyvos mėginio tyrimas pateikia chroniškus alyvos ar įrengimo simptomus, kurių ignoravimas gali sukelti gedimą ir našumo kritimą. Taigi aktyvios alyvos tyrimo programos nauda yra ta, kad fiksuodami laipsnišką skysčio savybių, nuosėdų ir dilimo dalelių pokyčių kryptį, galime atlikti būtinus ir tikslinius koregavimo veiksmus.

Alyvos tyrimas suteikia šiuos privalumus:

 • Optimalų įrengimo veikimo laiką
 • Prailgintą alyvos veikimo laiką
 • Prastovų išvengimą
 • Geresnį saugumą
 • Aplinkos apsaugą

Alyvos tyrimas padeda aptarnaujančiam personalui dviem būdais:

Pirma – nustato fizines alyvos savybes ir jos užteršimą.
Alyvos tinkamumas priklauso nuo likutinės jos veikimo trukmės ar užteršimo lygio, todėl, jei nėra pasirenkamas alyvos valymas, ji yra išleidžiama ir sistema užpildoma nauja alyva. Kalbant apie teršalus, turime tikslą aptikti svetimkūnių komponentų alyvoje ir atsakyti – Kas jie? Iš kur jie atsirado (buvo, susidarė, susikaupė, pateko)? Kaip galima nutraukti tolimesnį jų patekimą ar susidarymą?” Teršalai dalyvauja dėvėjimosi procese kaip katalizatorius. Atsirandančios dilimo dalelės taip pat dalyvauja tolimesniame komponentų dėvėjimosi procese kaip katalizatorius. Jeigu ciklas nėra nutraukiamas dilimas sparčiai vystosi ir trumpina alyvos naudojimo trukmę.
Antra – nustato dėvėjimosi metalus, kurių per didelis kiekis sudaro kritines sąlygas įrengimų veikimui.
Dilimo dalelių tyrimas turi specifinę įtaką Jūsų įrengimų veiksmingumui. Jūs žinote, kad pagrindinė tepimo produkto funkcija yra atskirti, vienas kito atžvilgiu reliatyviai judančius paviršius nuo tarpusavio kontakto. Tačiau paprastai alyvos plėvelė negali praktiškai išlaikyti šių paviršių visiškai atskirtų vienas nuo kito. Taigi, metalo į metalą kontaktas gali vykti net ir šiuolaikiniuose aukščiausios technologijos įrengimuose. Be to, neužmirškite, kad pats mechanizmo paleidimas visada vyksta ribinio tepimo sąlygose. Įrengimo veikimo metu jautriausiose vietose, dėl vykstančio normalaus ir/ar nenormalaus metalų dilimo, susidarančių dalelių kiekis priklauso nuo jo konstrukcijos ir tepimo kokybės.

Tyrimas

ExxonMobil, priklausomai nuo tyrimo tipo pasirinkimo, alyvos fizikinių savybių, nuosėdų ir dilimo dalelių pokyčių nustatymui naudoja sekančius tyrimo būdus:

 • Klampumas pagal ASTM D 445: nustato skysčio pasipriešinimo tekėjimui pokyčius. Klampumo duomenys rodo fizikinius pokyčius ar užteršimą kitais skysčiais.
 • Oksidacija pagal FTIR (Fourier Transform Infrared Spectrometer/Furje transformacinis infraraudonųjų spindulių spektrometras): nustato žalingus terminio alyvos irimo produktus. Alyvos oksidacija parodo fizikinius pokyčius.
 • Nitracija pagal FTIR: nustato žalingus kuro degimo likučius. Nitracija yra fizikinis alyvos pokytis.
 • Glikolis pagal FTIR/ASTM D 2982: nustato variklio aušinimo skystį alyvoje.
 • Suodžiai pagal FTIR: nustato nesudegusio kuro likučius. Tai taip pat yra teršalai.
 • Vanduo pagal FTIR/Karštos plokštės testą (Hot Plate)/Karlo Fišerio (Karl Fisher) testą ASTM D1744: nustato ar yra vandens, kuris bendrai ir potencialiai yra žalingas skystas teršalas, galintis pagreitinti fizikinius alyvos pokyčius ir paskatinti metalo paviršiaus suirimą.
 • Bendras rūgštingumo skaičius (Total Acid Number /TAN) pagal ASTM D 664: matuoja/nustato dėl oksidacijos ir teršalų susidariusių rūgščių dydį. TAN rodo fizikinį alyvos pokytį.
 • Skiedimas kuru pagal dujų chromatografiją: nustato ar yra kuro ar kitų teršalų.
 • Elementų tyrimas pagal ICP (Indukciniu būdu generuotos plazmos spektroskopija): nustato metalų kiekį prieduose ir dilimo dalelėse.
 • Bendras šarminis skaičius (Total Base Number/TBN) pagal ASTM 4739: nustato rūgščių neutralizavimo galimybę. Tai yra fizikinis alyvos pokytis.
 • Dalelių kiekis pagal ISO: nustato teršalų kietųjų dalelių dydžius ir kiekius.

Nuo ko pradėti?

Lengva numatyti aktyvios alyvos tyrimo programos svarbą, bet žinoti ir apsispręsti nuo ko pradėti, dažnai gali būti sudėtinga. Didelis gamybinių įrengimų ir tyrimų rezultatų kiekis tik apsunkina sprendimo priėmimą. Pateikiame paprastą septynių žingsnių procesą, padėsiantį pasiruošti ir pradėti:

1 žingsnis: Nusistatykite “didžiausios svarbos” įrengimą.
Nebūtina atlikinėti alyvos mėginių tyrimų kiekvienoje Jūsų gamyklos įrengimų tepimo sistemoje. Nusistatykite svarbiausius įrengimus, kurių neplanuotas sustojimas keltų rimtą grėsmę visai gamybai.

2 žingsnis: Tinkamai įregistruokite savo įrengimus.
Svarbu tinkamai užregistruoti jūsų įrengimus laboratorijoje. Tai turi lemiamą reikšmę nustatant ankstyvas alyvos ar įrengimų problemas. Jums nereikia spręsti, kokie tyrimai yra reikalingi tam tikrai alyvai todėl, kad laboratorija jau yra nustačiusi tyrimų apimtį pagal visas specifines alyvų panaudojimo sritis.

3 žingsnis: Išnaudokite geriausią savo patirtį.
Nustatykite veiksmų seką ir praktikuokitės paimti alyvos mėginius iš savo įrengimų ir apmokykite savo aptarnavimo personalą. Teisinga mėginių atrankos ir paėmimo praktika yra labai svarbi tiksliems tyrimo duomenims gauti. Į šį labai svarbų žingsnį paprastai retai atkreipiamas tinkamas dėmesys.

4 žingsnis: Mėginių pavyzdžiai.
Atrinkite alyvos mėginių pavyzdžius pasinaudodami savo geriausia patirtimi ir kuo skubiau išsiųskite juos į laboratoriją. Neatrinkti siuntimui pavyzdžiai gali iškreipti rezultatus. Daugiau apie 3 ir 4 žingsnių vykdymą prašome ieškoti mūsų techninėje informacijoje “Tinkamų alyvos mėginių parinkimas.”

5 žingsnis: Tyrimas.
Nuodugnus alyvos mėginių tyrimas, apimantis tendencijas, padeda nustatyti jūsų sistemų būklę. Įprasta laboratorija gerai išmano ką ji tiria, tačiau dažnai nedaug žino apie specifines sudėtis ir ne visada supranta, ar tikrai skirtumai, kuriuos ji nustato, yra reikšmingi.

6 žingsnis: Rezultatų interpretavimas.
Apžvelgiant tyrimų rezultatus nustatoma kokių veiksmų būtina imtis. “ExxonMobil” turi didelę tyrimo rezultatų duomenų bazę ir sudarė rekomenduojamas reikšmių ribas, pagrįstas ilgų metų bandymais. Bet kokiu atveju, svarbu atsiminti, kad nustačius „pavojingą“ alyvos mėginį tai nebūtinai reiškia neišvengiamą gedimą. Klauskite patarimo ir atlikite pakartotinį alyvos tyrimą, kad galėtumėte pasitikrinti gautus duomenis prieš atliekant didelės apimties koreguojančius veiksmus.

7 žingsnis: Atlikite būtinus koreguojančius veiksmus ir viską žymėkitės, žymėkitės, žymėkitės !!!
Kaip visada, užrašai yra supratimo kur jūs buvote ir kur jūs einate pagrindas. Žymėkitės kokius koreguojančius veiksmus atlikote atsižvelgdami į alyvos tyrimo rezultatus. Garantinių laikotarpiu kreipiantis į įrangos gamintoją pastarajam tampa sudėtinga jums atsakyti, jeigu jūs pateikiate alyvos tyrimų istoriją ir atliktų veiksmų užrašus.

Kodėl mėginių tyrimo programos žlunga?

Mėginių tyrimo programos nesėkmės priežastimi dažniausiai būna vienas iš šių penkių pagrindinių faktorių:

 • Supratimo trūkumas.
  Supratimas ko galima tikėtis iš tyrimo programos padeda pasirinkti tinkamas mėginių paėmimo vietas ir geriausią tyrimo dažnį. Prieš pradedant tyrimo programą reikia aiškiai žinoti kodėl jums reikalinga mėginių tyrimo programa ir kaip tyrimo duomenys gali įtakoti jūsų įrengimų produktyvumą.
 • Interpretacijos žinių trūkumas.
  Svarbu yra pakankamai gerai žinoti įrangą, kad tyrimo rezultatai kuo skubiau būtų pritaikyti testuoto įrengimo veiksmingumui.
 • Įsipareigojimų nesilaikymas.
  Turi būti abipusis visų įtrauktų asmenų įsipareigojimas, nuo aukščiausio lygio vadybos iki asmens imančio alyvos mėginį. Kad programa būtų sėkminga visoms pusėms, privaloma skirti laiko mokymams.
 • Netinkamos mėginių ėmimo procedūros.
  Alyvos mėginių ėmimo procedūrų nesilaikymas sudaro sąlygas gauti klaidingus tyrimo rezultatus.
 • Nepastovus mėginių ėmimo dažnis.
  Skysčio būklės ir sistemos veiksmingumo nuolatinis stebėjimas yra daug geriau nei atsitiktinis alyvos mėginių tyrimo metodas. Planuojant ir atliekant visus veiksmus galima specialisto pagalba.

Alyvos tyrimas yra naudingas, prognozuojantis ir aktyvus, todėl gali padėti išvengti įrengimų gedimų, nustatyti pagrindinę jų priežastį ir suteikti pagalbą nustatant tikslią gedimo ir užteršimo vietą. Jei jums būtina pagalba alyvos tyrimo programos įgyvendinimui, mūsų “ExxonMobil” inžinierių komanda yra pasiruošusi ir nori jums padėti. Mes galime padėti vystyti jūsų programą, aprūpinti techniniu palaikymu internete ir apmokyti tinkamai valdyti šį septynių žingsnių procesą.

Refs: Protecting Your Assets With Oil Analysis
By John Sewll
Mobil Periodical – „The Engineered Differnce”

UAB P.Markevičius ir Ko

Islandijos pl. 217-11
LT-49165 Kaunas, Lietuva

+370 37 407 999

Socialiniai tinklai
Naujienlaiškis

2024 © UAB P.Markevičius ir Ko. Visos teisės saugomos.