Skip to content Skip to footer
tvarumas | misija | vizija | vertybės

UAB P.Markevičius ir Ko tvarumo įsipareigojimai

Tvarumas („Sustainability"), socialinė atsakomybė, darbuotojai, efektyvumas, ekologija, ekonominė ir pridėtinė vertė akcininkams, etiška verslo praktika, kokybės vadyba – tai vieni iš svarbiausių mūsų veiklos prioritetų bei darbo principų. Mūsų varomoji jėga - profesionalūs ir kvalifikuoti darbuotojai, kurie dėmesingi klientams, greitai reaguojantys, galintys dirbti siekdami aukščiausių standartų bei numatytų tikslų.

Daugelyje pasaulio šalių pakilęs gyvenimo lygis sukels didžiausią pasaulio viduriniosios klasės plėtrą istorijoje, o tai reiškia, kad padidės namų, transporto, elektros, plataus vartojimo prekių ir energijos, reikalingos jiems visiems maitinti, paklausa.

„ExxonMobil Product Solutions“ valdo prekių ir unikalių efektyvių produktų portfelį, kuris yra pagrindiniai elementai, padedantys patenkinti augančią pasaulinę būtiniausių produktų paklausą, kurdami novatoriškus sprendimus, gerinančius žmonių gyvenimus.

Misija

Mūsų organizacijos paskirtis – lyderystė srityje, kurioje mes dirbame. Alyvų, tepalų ir naftos produktų tiekimas ir plėtra globaliu mastu. Prekinių ženklų, kuriuos mes atstovaujame vertės ir žinomumo didinimas, įmonės veikos žinomumas ir pripažinimas visame pasaulyje. Šiuolaikiškumas, vieningumas, novatoriški sprendimai ir naujos technologijos – tai yra mūsų kasdienybė. Klientų lūkesčių patenkinimas, tiekiant aukščiausios kokybės naftos produktus įvairiausiems industrijos segmentams. Sėkminga įmonės veikla ir profesionalus bendradarbiavimas apjungiant procesus į vieną verslo visumą.

Vizija

Siekiame būti alyvų ir tepalų pardavimų srities rinkos lyderiu, kurio patirtis, inovacijos ir atsakomybė leidžia būti vienomis iš labiausiai vertinamų šios srities įmonių ne tik Lietuvoje. Mes suprantame, kad visuotinės kokybės valdymas yra ilgalaikis įsipareigojimas – tobulinti verslo procesus, tinkamai pasirinkti tiekėjus/subrangovus/partnerius, nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, gerinti jų darbo bei poilsio sąlygas, didinti motyvaciją, siekiant užtikrinti įmonių ilgalaikę veiklos perspektyvą, kuri leistų užtikrinti darbuotojams stabilią ateitį.

Vertybės

• Žmonės • Kokybė • Praktika • Ekologija • Tvarumas • Aplinkosauga
Mobil molecule backgroung front page

Gaminame
tvaresnius produktus

Exxonmobil tvarumas

ExxonMobil tvarumo įsipareigojimai visuomenei

„ExxonMobil“ per pastaruosius metus investavo daugiau nei 1.5 mlrd. USD, kad padidintų efektyvumą ir sumažintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą iš gamyboje veikiančių įrenginių, tokių kaip naftos perdirbimo ir chemijos pramonės gamyklų.

UAB P.Markevičius ir Ko kokybės ir aplinkosaugos vadyba

UAB P.Markevičius ir Ko Kokybės ir Aplinkosaugos vadyba

UAB P.Markevičius ir Ko atvira ir skaidri organizacija, nuolat tobuliname saugią bei sveiką darbo aplinką. Nuo 2014 metų esamę įdiegę įmonėje ISO 9001 ir 14001kokybės ir aplinkosaugos vadybos sertifikatus. Darbų sauga, darbuotojų saugumas ir darbuotojų gerovė mums labai svarbi sudėtinė dalis. Vertiname darbuotojų lojalumą, atsidavimą darbui bei jų profesionalumą. Mūsų veikla pagrįsta bendrųjų žmogiškųjų vertybių kūrimu. Mūsų įmonėje vyrauja atsakingas požiūris į klientus, tiekėjus, verslo partnerius, laikantis duotų ir prisiimtinų įsipareigojimų. Mes laikomės žmogaus teisių, darbo sąlygų ir kovos su korupcija standartų. Mūsų santykiai ir bendravimas su aplinkinėmis šalimis yra nuoširdūs, pagrįsti faktais ir skaidrūs, neperžengiantys komercinio konfidencialumo ribų. Organizacijos verslo sprendimai grindžiami didžiausios naudos klientams, bendrovei, ir akcininkams principu. Organizacija prisiima įsipareigojimą laikytis teisinių reikalavimų ir kitų reikalavimų, kurie susiję su aplinkos aspektais ir klientų poreikiais.

KOKYBĖS VADYBOS SERTIFIKATAS

APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS SERTIFIKATAS

ISO 9001 ir 14001 P.Markevičius ir Ko Sertifikatai
EM_P.Markevicius ir Ko_sustainability_tvarumas_v2
UAB P.Markevičius ir Ko socialinė atsakomybė

UAB P.Markevičius ir Ko Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė (ĮSA) – mūsų veiklos koncepcija, kuria vadovaudamiesi mes savanoriškai įtraukiame socialinius, aplinkosaugos bei skaidrios veiklos principus į savo vidaus procesus ir į įmonės santykius su visais suinteresuotais visuomenės bei verslo atstovais. Mūsų darbo principai orientuoti ne tik į veiklos vykdymą vadovaujantis galiojančiomis teisinės bazės ar diegiamų standartų normomis, bet ir į aukštesnių, nei reikalaujama, veiklos tikslų nusistatymą, jų įgyvendinimą kasdieninėje organizacijos veikloje. UAB P. Markevičius ir Ko aktyviai dalyvauja visuomeniniame ir socialiniame gyvenime, aktyviai prisideda prie įvairių sporto ir kultūrinių renginių rėmimo, automobilių ir motociklų sporto, jaunimo socialinio švietimo ir profesinio ugdymo. Mes skiriame didelį dėmesį socialinėms problemoms ir jautriausioms visuomenės grupėms, bei tiems, kam reikalinga parama gerinant kasdienes buities sąlygas. Mūsų kaip verslininkų įsipareigojimas prisidėti prie subalansuotos ekonominės plėtros. Vykdome savo veiklą taip, kad atitiktume etikos, teisės, komercinius ir visuomeninius lūkesčius. Mūsų verslo sprendimai grindžiami etika, įstatymų reikalavimais, pagarba žmonėms, bendruomenei, darbuotojams ir supančiai aplinkai.

 • Remiame vaikų namus
 • Remiame automobilių sportą
 • Dalyvaujame socialiniuose projektuose
UAB P.Markevičius ir Ko Gamintojų ir importuotojų asocijacija (GIA)

UAB P.Markevičius ir Ko atidirbtų alyvų ir tepalų surinkimas (GIA)

Siekdami užtikrinti tinkamą atidirbtų alyvų ir tepalų utilizaciją mūsų įmonė priklauso „Gamintojų ir Importuotojų Asociacijai” (GIA), kuri yra savanoriška, ne pelno siekianti, visuomeninė organizacija, savo gretose jungianti alyvų, apmokestinamųjų gaminių (įskaitant baterijų bei akumuliatorių) bei transporto priemonių gamintojus ir importuotojus. Taip pat dalyvaujame ekologinėje programoje „Mes rūšiuojam Autoservise“, kurios tikslas yra skatinti ir mokyti autoservisus rūšiuoti ir rinkti atskirai atliekas bei naudotas padangas, jų nešalinti su kitomis atliekomis, vykdyti savo veiklą atsižvelgiant į aplinkos taršos mažinimą, šviesti ir informuoti visuomenę apie atliekų rūšiavimą ir draugišką aplinkai veiklą. Savo klientams alyvų ir tepalų utilizacijos paslaugą mes siūlome nemokamai!

 • UAB P.Markevičius ir Ko – (GIA) Gamintojų ir Importuotojų  Asocijacijos narys
UAB P.Markevičius ir Ko Mobil ofisas
UAB P.Markevičius ir ko kontaktai

Turite klausimų? Susisiekite!

UAB P. Markevičius ir Ko Islandijos pl. 217-11, LT-49165, Kaunas, Lietuva

  UAB P.Markevičius ir Ko

  Islandijos pl. 217-11
  LT-49165 Kaunas, Lietuva

  +370 37 407 999

  Socialiniai tinklai
  Naujienlaiškis

  2024 © UAB P.Markevičius ir Ko. Visos teisės saugomos.